24-02-2015

Tara mor til valpene

Felix far til valpene

Stamtavlen

Eneste jenta i kullet

Gutt 1

Gutt 2

Gutt 3

Gutt 4

Gutt 5

Gutt 6

Gutt 7

Gutt 1 1 uke

Gutt 2 1 uke

Gutt 3 1 uke

Gutt 4 1 uke

Gutt 5 1 uke

Gutt 6 1 uke

Gutt 7 1 uke

Jente 1 uke

Gutt 1

Gutt 2

Gutt 3

Gutt 4

Gutt 5

Gutt 6

Gutt 7

Jente

Gutt 1 3 uker

Gutt 2 3 uker

Gutt 3 3 uker

Gutt 4 3 uker

Gutt 5 3 uker

Gutt 6 3 uker

Gutt 7 3 uker

Jenta 3 uker